Игри

Информация за страница Болярово

Болярово е град, който се намира в Югоизточна България. Разположен е в област Ямбол, като е и административен център на едноименната община. Градът е в близост до язовира в село Малко Шарково. Според данните от преброяването през 2011 г. към 1 февруари 2011 населението на града се оценява на 1231 души. Общината всъщност е разположена в един от най-чистите в екологично отношение на страната – южната част на област Ямбол върху северните склонове на Странджа планина. Също така градът обхваща част от Тунджанската хълмиста област, Дервентските възвишения и южните склонове на Бакаджиците. Общината е изградена на площ от 667 кв км и представлява 0.06 % от територията на страната. На юг граничи с република Турция ( 55 км обща граница), на запад – с община Елхово. Що се отнася и север и изток, в тези посоки границите са съответно с Тунджа, Ямбол и Стралджа и Област Бургас, по-точно с община Средец. Върху сегашната територия на община Болярово всъщност възниква живот още от дълбока древност. Открити са следи от тракийски селища в землищата на селата Крайново, Иглика, Попово, Камен връх и Деница. Също така са известни следите от древни меднорудни разработки в местността Трофалишките дупки. Има важна пътна артерия от Сливен и Ямбол през село Попово, западно от Болярово, Лалково и Голям Дервент, която отивала към Одрин. Друг важен път пък очертават османското укрепено градище Пашакьойското кале, строено по всяка вероятност от хан Омуртаг, както и късноантичната крепост Потамукастел край село Воден.

                В местността Ески Джумая пък, на един километър северозападно от село Деница, има следи от средновековно селище. По повърхността на терена се намират фрагменти както от битова, така също и от строителна керамика. Тя е характерна за Втората българска държава, а така също и за първите векове на османското робство. Известните Трите Калета край село Воден пък са заемали важно стратегическо място в Средновековна България. Що се отнася до самото село Болярово, то възниква през епохата на Възраждането като чифлик на турски паша. Село Воден също така, пак през Възраждането, взима дейно участие  в борбите за църковна независимост на българския народ. То е първото, което минава към Българската екзархия, докато съседните села Голямо Шарково и Малко Шарково остават към Гръцката патриаршия. Въпреки че е далече от големите икономически центрове на страната, болярският край не е подминат от проявите на национално освободителното движение. В паметта на населението са живи спомените за братя Пехливанови от село Пашакьой – хайдути, които са убити от турците, а също и за четата на Стоян Стефанов от село Дерекьой, за Дядо Никола Узунов, както и за Курти Дражев, който бива заточен от турците в Диарбекир. Селото е преименувано от Пашакьой на Болярово през 1934 г. 25 години по-късно пък – през 1959 г., селото се намира в границите на Ямболски окръг. Официално е обявено за град през 1974 г. През 1979 г. се извършва административно делене на страната, като окръзите се запазват, а се създават нови селищни системи. Болярово е една от тях,  а на територията на Бургас попада през 1987 г., а според последното делене отново принадлежи към област Ямбол.

 

 

 


Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker